Bergen: Sprengning i gamle Ulriken tunnel i Fløen

I de første 180 meterne fra tunnelåpningen i Fløen, skal vi utvide tverrsnittet på gamle Ulriken tunnel ved å sprenge. Vi skal også fjerne sporene i denne delen av tunnelen. På kartet er disse 180 meterne den delen som er markert med grønt.

Fløen: I mars-april skal vi utvide de første 180 meterne av gamle Ulriken tunnel. Sprengningssonen er markert med grønt.

Sprenger i mars-april

Arbeidet starter i begynnelsen av mars og vil pågå i halvannen måned, omtrent til midten av april. Stein fra sprengningene vil bli transportert ut via Kalfarveien i denne perioden.

Sprengningsarbeidet vil foregå på dagtid mellom kl. 07 og 19, og man vil merke støy og vibrasjoner både fra boring og fra selve sprengningen. Det vil bli sprengt en til to salver per dag.

Varsling

I starten av arbeidet, når sprengningene pågår nær tunnelåpningen, vil salvene bli varslet med sirene.

Etter hvert som man kommer lengre inn i tunnelen vil det komme tilbud om SMS-varsling før hver sprengning for de som ønsker dette.

Videre sprengning

Senere skal vi også sprenge flere steder videre gjennom tunnelen, i sonene som er markert med blått på kartet. Dette skal etter planen gjøres på senhøsten, etter at vi har sprengt fra Arnasiden av tunnelen i en periode.


Kontaktpersoner i Bane NOR ved spørsmål om arbeidet: 
(mandag-fredag kl. 09-15)

Byggeleder Kristine Hausberg Kjeilen
E-post: kristine.hausberg.kjeilen@banenor.no
Telefon: 928 36 003

Nabokontakt Ingvild Kirkevik
E-post: ingvild.kirkevik@banenor.no
Telefon: 480 51 753