Vedlikeholdsarbeid på planovergang ved Hofsfossveien lørdag 21. november

Vi har ansvaret for vedlikehold og modernisering av spor og øvrige anlegg på det norske jernbanenettet. I den forbindelse vil det lørdag ettermiddag 21. november foregå vedlikeholdsarbeid på Hofsfossveien planovergang ved Begnamoen.

Arbeidet er nødvendig for å ferdigstille jobben med oppgradering av spor og planovergang på stedet. Jobben utføres av Spordrift AS på oppdrag fra oss, og vil foregå i tidsrommet mellom kl. 12.00 og 17.00.

Mens arbeidet pågår vil planovergangen være stengt for motorisert ferdsel, men det vil være mulig for fotgjengere å passere etter anvisning. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at omkjøring er skiltet, og at nødetatene er varslet.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål om arbeidet kan rettes til:

Spordrift AS v/Martin Alsmark
Mobil:   916 50 136