Sliping av sporveksler på Jærbanen 2. - 12. desember

Vi har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Hovedbanen. I den forbindelse vil vi i perioden 2. – 12. desember slipe sporveksler på ulike steder mellom Stavanger og Egersund på Jærbanen. Sliping av sporveksler gir bedre sporkvalitet, og bidrar til å redusere støyen fra tog som passerer.

Arbeidet utføres av Speno International på oppdrag fra oss, og vil medføre støy og gnister knyttet til bruk av skinnegående spesialmaskin. Vi beklager ulempene, men understreker at støybelastningen vil være relativt moderat. Støyen vil heller ikke være konstant, men variere som følge av at maskiner og utstyr hele tiden beveger seg.

Detaljer om arbeidene
Skinneslipingen vil foregå i tidsrommet mellom ca. kl. 01.00 og 05.00. hver natt i den aktuelle perioden. Vi gjør oppmerksom på at endringer i rekkefølgen kan forekomme.

Natt til 2. og 3. desember:
Bryne, Klepp og Ganddal.

Natt til 4. desember:
Stavanger.

Natt til 5. og 6. desember:
Hellvik, Ogna, Brusand, Vigrestad og Varhaug.

I perioden 7. – 11. desember:
Skeiane, Sandnes, Boganes og Kvalaberg.

Natt til 12. desember:
Nærbø.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Spørsmål om arbeidene kan rettes til:

Kurt Jensen
Byggeleder, Bane NOR
Mobil:   916 59 943
E-post: kurt.jensen@banenor.no