Skogrydding mellom Kjelland og Egersund våren 2020

Fra 15. april til midten av mai skal vi rydde skog langs Sørlandsbanen mellom Kjelland og Egersund. Arbeidet vil foregå på dagtid.

Skogrydding langs jernbanen er en viktig vedlikeholdsoppgave. (Arkivfoto: Bane NOR)
Rydding av vegetasjon langs jernbanen er et viktig tiltak for at togene skal kjøre trygt og punktlig. Vi gjør nå en jobb på Sørlandsbanen for å sikre at trær ikke kan falle over spor og kontaktledning og forsinke trafikken.
 
Arbeidet startet onsdag 15. april og er planlagt ferdig i løpet av mai. Vi arbeider fra kl. 06.30 til 19.30 alle dager i uken, men med senere oppstart i helgene. 
 
Vi vil felle trær i sideterrenget langs banen, og flere arbeidslag vil være i sving med motorsager og arbeidsmaskiner. Arbeidet kan støye noe, og vi beklager ulempene for dere som er naboer til jernbanen.
 
 

Kontaktinformasjon ved spørsmål

Byggeleder Martin Slot, Nettskog AS, telefon 942 51 768