Skinnebytte mellom Sandnes og Stavanger, mai–juni 2020

Bane NOR skal fornye 3,6 kilometer med jernbaneskinner mellom Sandnes og Stavanger før sommeren. Arbeidet vil foregå om natten for å påvirke togtrafikken så lite som mulig.

Fra skinnearbeid ved Oslo S. (Arkivfoto: Øystein Grue)

Jærbanen spiller en viktig rolle for både pendlere og andre reisende, og strekningen har tett trafikk. Jevnlig vedlikehold og fornyelse er avgjørende for å sikre at togene kan kjøre trygt og punktlig også i årene som kommer.

Våren 2020 skal vi bytte skinner på dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger. Arbeidet starter den 4. mai og er planlagt ferdig den 12. juni. Det er planlagt som nattarbeid for at togene skal kunne gå som normalt om dagen.

Entreprenøren bruker arbeidsmaskiner, kutte- og slipeutstyr. Dette vil dessverre medføre noe støy for dere som er naboer til jernbanen, og vi beklager ulempene. Arbeidet flytter seg for hvert skift, så det vil ikke bli støy på hele strekningen i hele perioden.

Bane NOR følger Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442 - pdf). Kommunelegen og politiet er orientert om arbeidet.

Arbeidsplan

Arbeidet skal gjøres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR. De vi ha riggplass ved Skeiane stasjon. De begynner å bytte skinner ved Skeiane og jobber seg mot Stavanger i løpet av perioden. Arbeidstiden er fra kl. 22.00 til ca. 05.30 på hverdager. Det blir ikke arbeid i helger eller på helligdager.

Ukene fremover ser slik ut (det kan bli justeringer):

  • Uke 19: Start mandag 4. mai om kvelden, ferdig fredag morgen
  • Uke 20: Start mandag 11. mai om kvelden, ferdig fredag morgen
  • Uke 21: Start mandag 18. mai om kvelden, ferdig onsdag morgen
  • Uke 22: Start mandag 25. mai om kvelden, ferdig fredag morgen
  • Uke 23: Start tirsdag 2. juni om kvelden, ferdig fredag morgen
  • Uke 24: Start mandag 8. juni om kvelden, ferdig fredag morgen

Når arbeidet er ferdig, vil det bli mer komfortabelt å reise med Jærbanen. Vi håper også at dere som naboer vil merke at støyen fra passerende tog blir redusert.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.
Faglig leder Tor Chr. Taraldsen, tlf. 916 77 680, Tor.Chr.Taraldsen@banenor.no