Nye datoer for natt- og helgearbeid ved Klepp stasjon

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Sørlandsbanen. I den forbindelse var det opprinnelig planlagt nattarbeid i sporet ved Klepp stasjon i perioden 26. november til 2. desember, men teknisk feil på maskiner og utstyr fører til at arbeidet gjennomføres i tidsrommet 3. – 9. desember.

Arbeidet omfatter utskifting av masser under spor og sporveksler. På hverdager vil arbeidet foregå i tidsrommet mellom kl. 24.00 og 05.00. Natt til lørdag 5. og søndag 6. desember foregår arbeidet i tidsrommet mellom kl. 02.00 og 10.00.

Arbeidet vil innebære noe støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne skinne- og veigående spesialmaskiner. Det generelle støynivået vil være moderat. Vi kan imidlertid ikke utelukke at det vil være perioder med støy som overskrider anbefalte grenseverdier, og vil derfor tilby alternativ overnatting til naboer som i særlig grad blir berørt. Vi understreker at eventuell alternativ overnatting må avklares med prosjektledelsen på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold vil bli dekket.

Hvorfor natt- og helgearbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Spørsmål om arbeidene eller alternativ overnatting?
Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Kurt Jensen
Byggeleder Bane NOR
Mobil:   916 59 943
E-post: kurt.jensen@banenor.no