Nattarbeid i sporet ved Daler 18. - 20. oktober

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Sørlandsbanen. I den forbindelse vil det natt til 19. og 20. oktober foregå støyende arbeid i sporet ved Daler.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter justering og oppretting av føringsveier (kabelkanaler). I arbeidet vil det bli benyttet dieseldrevne skinne-/veigående spesialmaskiner, og noe støy knyttet til graving, utskifting av masser og komprimering av nye masser må påregnes.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål om arbeidet som skal utføres, kan rettes til:

Atle Berg Sørensen
Prosjektleder
Mobil:   916 75 354 (Hverdager 08-16)
E-post: abs@banenor.no