Natt- og helgearbeid i sporet ved Bryne stasjon 17. - 18.10.

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Jærbanen. I den forbindelse vil det helgen 17. – 18.10. foregå arbeid i sporet ved Bryne stasjon.

Arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom lørdag 17.10. kl. 11.45 og søndag 18.10. kl. 19.40.

Størst aktivitet blir det i vestre ende av stasjonsområdet der gamle sviller skal byttes ut med nye. Dette arbeidet vil innebære støy bl.a. knyttet til bruk av dieseldrevne skinne-/veigående spesialmaskiner. Noe støy fra gravearbeid, samt kortvarige perioder med kraftigere støy knyttet til bruk av diverse utstyr for kapping, sveising og sliping av skinneskjøter må også påregnes. I forbindelse med arbeidene vil det også være noe aktivitet knyttet til inn-/utkjøring av maskiner og utstyr over stasjonsområdet for øvrig. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres.

Fylkesvei 506 stenges midlertidig
Arbeidene innebærer lokal stenging av Fylkesvei 506 i tidsrommet fra ca. 22.00 lørdag kveld til ca. 08.00 søndag morgen. Det blir skiltet omkjøring i området.

Go-Ahead tilbyr buss for tog
Arbeidet som skal utføres ved Bryne, påvirker togtilbudet på strekningen gjennom deler av helgen. Her kan du sjekke om dine reiseplaner blir berørt:

https://www.go-aheadnordic.no/
https://entur.no/

Hvorfor natt- og helgearbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål om arbeidet som skal utføres kan rettes til:

Eystein Hillesund
Prosjektleder
Mobil: 916 55 195
E-post: eyh@banenor.no