Kvelds- og nattarbeid ved Dale stasjon

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Bergensbanen. Ved Dale stasjon skal vi bygge to nye plattformer og ny overgangsbru. I den forbindelse vil det i perioden 25.10. – 2.11. foregå gravearbeid i østre ende av Dale stasjon.

Arbeidet utføres av Jordalen Entreprenør AS på oppdrag fra Bane NOR. Gravearbeidet vil foregå i tidsrommet mellom kl. 20.00 og 06.00 hver natt i den aktuelle perioden, og er et ledd i forberedelsene til bygging av ny tørrmur senere i høst. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av nattarbeidet, men understreker at omfanget av støy vil være relativt beskjedent.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig å tilpasse arbeidet til den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål om arbeidet som skal utføres kan rettes til:

Jordalen Entreprenør AS
v/anleggsleder Håkon Helland
Tlf. 482 68 126