Bergen/Arna: Arbeidsperiode for å koble til nye Ulriken tunnel

Fordi den nye tunnelen i Ulriken skal åpne for trafikk i desember, er deler av Bergensbanen stengt fra 11. november til 13. desember.

Mens banen er stengt, skal det skje mye i sporet. I denne perioden skal Bane NOR bygge ferdig og teste nye spor, signaler og kontaktledning til tunnelen i begge ender, og koble sammen gammelt og nytt anlegg.

Mye aktivitet de første dagene

I den første delen av stengeperioden, fra den 11. til 17. november, blir det arbeid hele døgnet.

Både i Fløen og på Arna stasjon skal vi rive gamle spor og demontere kontaktledningsanlegget, før vi bygger tilsvarende koblinger mellom dagens spor og den nye tunnelen.

Det vil være støy fra rivearbeidet først, og deretter grave- og byggestøy. Når de nye sporene er på plass skal pukken komprimeres av et spesialtog som vil lage en del støy.

Det vil også være arbeid ved det nye verkstedet som bygges inne på Bergen stasjon i denne perioden.

Arbeid i Fløen 11.-17.11.

  • I Fløen skjer jobben på sporet i området fra den nye jernbanebroen og ca. 100 meter forbi det tekniske huset i Kalfarveien 83 b.

  • Etter planen det nye sporet fra tunnelen komprimeres med spesialtoget lørdag 14. november fra kl. 07 til 23. Tidspunktet kan bli skjøvet til natt ut fra fremdriften på byggearbeidet.

OBS: I forbindelse med arbeidet ved Ulriken tunnel er det nye parkeringsregler ved jernbanebroen i Fløen. Vennligst følg ny skilting ved anleggsområdet slik at tilkomsten ikke blir sperret.

Arbeid i Arna 11.-17.11.

  • Arbeidet på Arna stasjon vil foregå i området foran jernbanetunnelen i Arnanipa og et stykke inn i tunnelen. Også her er det først rivearbeid og deretter graving og bygging.

  • Komprimeringen av sporene med spesialtoget er planlagt natt til fredag 13. november.

Mindre støy i siste del av perioden

I perioden fra 17. november til tunnelen åpner den 13. desember, blir det i hovedsak arbeid mellom kl. 07 om morgenen til kl. 20 på kvelden. Dette er monteringsarbeid og testing som vil ha moderat støy.

Det vil også kunne forekomme noe mindre støyende arbeid mellom kl. 05 og 07 i denne perioden.

21.-25.11. skal vi losse materiell ned fra broen i Fløen fra kl. 07 til 23.


Kontaktpersoner i Bane NOR ved spørsmål om arbeidet, mandag-fredag kl. 9-15:

Byggelederkoordinator Ronny Bertelsen
Mobil: 906 32 670


Nabokontakt Ingvild Kirkevik
E-post: ingvild.kirkevik@banenor.no