Bane NOR etablerer fiber langs Bergensbanen

Jernbanen blir digital. Bane NOR bygger derfor ut og forbedrer jernbanens transmisjonsnett, altså fiber, over hele Norge. Dette er en viktig del av arbeidet for å øke punktligheten på jernbanen.

Illustrasjonsfoto. Foto: Øystein Grue / Bane NOR

Utdatert teknologi erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Med ERTMS får vi en mer stabil, sikker og punktligere jernbane. Før vi kan installere det nye systemet, må vi forbedre og bygge ut fiber langs jernbanen. Nå jobber vi langs Bergensbanen.

Fiber trengs for å kunne bruke det nye signalsystemet ERTMS. Det benyttes også til kundeinformasjon på stasjoner, som skjermer og høyttalere, og gir bedre dekning for GSM-R, jernbanens egne lukkede mobilnett for kommunikasjon mellom togfører og togleder. Vi bygger et redundant nett, som betyr at om en kabel skulle feile ett sted, har transmisjonen alltid annen vei å gå for å nå målet. Slik unngår vi nedetid og uønskede stopp i trafikken.

Arbeidene er i gang

Det meste av fiberarbeidene på Bergensbanen er allerede utført og i år skal de ferdigstilles. Arbeidene mellom Finse og Voss er allerede startet, og skal etter planen avsluttes i utgangen av september. Det er entreprenøren vår Banedrift AS som gjennomfører arbeidene her. På strekningen mellom Hønefoss og Finse er entreprenøren Fibertech AS i sluttfasen, arbeidene skal være ferdig i august. Arbeidene støyer minimalt, men naboer må regne med noe støy og trafikk fra arbeidsmaskiner.

Har du noen spørsmål?

Er du nabo til jernbanen, og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, kontakt vårt kundesenter: 477 70 098 (åpent hverdager 08-19; lø/søn 09-15).

Her finner du mer informasjon om ERTMS i Norge.