Arbeid i sporet på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen - Natt til 3. desember

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder jernbanenettet. I den forbindelse vil det natt til 3. desember foregå maskinelt sporvedlikehold på to punkter på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Arbeidet vil bli utført i tidsrommet mellom 24.00 og 06.00. Det vil bli benyttet dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin for pakking (stabilisering og justering) av sporet og sporveksler.

Her skal vi jobbe
Punktet på Vestfoldbanen befinner seg i nærheten av Frydenhaug skole. Beregnet varighet av arbeidet er ca. en halv time. Punktet på Sørlandsbanen ligger i østre ende av Steinberg stasjon. Her er beregnet varighet om lag én time. Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at støyen vil være relativt kortvarig.

Hensikten med arbeidet
Pakking av spor og sporveksler bidrar til mer stabile spor og riktig kurvatur. Riktig sporgeometri bidrar også til redusert støy fra tog som passerer og sist, men ikke minst redusert slitasje som gir økt levetid. I dette tilfellet bidrar justeringen av skinnegangen til at vi kan gjenopprette ordinær kjørehastighet på de aktuelle delstrekningene.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.