Vegetasjonsrydding Snartemo - Sira

I vår starter prosjektet med å rydde vegetasjon på deler av Sørlandsbanen. Arbeidet starter i uke 12 og vil pågå alle dager frem til uke 25, i tidsrommet 07:00 – 20:00.

I enkelte helger vil det i tillegg bli arbeidet på natt med anleggsmaskin fra jernbanesporet. Da vil det hovedsakelig ikke pågå arbeid med motorsag. Arbeidet utføres av Mesta AS på oppdrag for Bane NOR.

Støy

Vegetasjonsarbeidet utføres ved hjelp av motorsag og vil bevege seg relativt raskt langs sporet. Støyen blir dermed ikke langvarig på hvert enkelt sted. Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene vil generere noe støy. 

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442) Brannvesen, politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene.

Vegetasjonsrydding bedrer sikten for lokførerne og er et svært viktig sikkerhetstiltak. I tillegg hindrer det trær å falle over kontaktledningsanlegget, som kan føre til stans i togtrafikken.


For mer informasjon om prosjektet, kontakt Nettskog AS som har byggeledelse for Bane NOR

  •  Arve Hove, telefon: 970 82 233