Utvider plattformen på Mjøndalen stasjon

Nå gjøres det strakstiltak for å gi publikum på Mjøndalen stasjon en tryggere hverdag. Mellomplattformen skal utvides og prosjektet er allerede i gang.

Jasmin Henanger, prosjektleder i Bane NOR. Foto: Cathrine Riis-Ulsbøl

På Mjøndalen stasjon stopper flesteparten av persontogene mot Oslo og Kongsberg på stasjonens mellomplattform. Dagens plattformbredde er kun 2,6 meter og i rushtrafikken er det trangt om plassen. På vinterstid med mye snø har det vært ekstra ille. Nå skal mellomplattformen utvides og plattformen, i sin nye form, skal være ferdig fra slutten av august. 

Bane NOR har valgt Norsk Jernbanedrift som entreprenør for å utføre arbeidene.

Åpent for publikum

– Sikkerheten er svært viktig for oss, og spesielt for dette prosjektet fordi stasjonen vil være åpen for publikum mens arbeidene pågår. Det vil være godt med sikkerhetsvakter som passer på til enhver tid, forteller Jasmin Henanger, prosjektleder i Bane NOR.

Dagens plattform er totalt 223 meter lang og det er 160 meter av denne som blir utvidet. All anleggsaktivitet vil foregå fra plattformen ved stasjonsbygningen, da mellomplattformen utvides mot spor 1. Det er behov for å grave inntil mellomplattformen fra spor 1, og deretter skal det støpes såle før nye elementer løftes på plass. Plattformen får også ny LED-belysning.

Noe aktivitetet på nattestid kan bli aktuelt. Berørte naboer vil motta SMS dersom nattarbeid blir nødvendig. 

Ta kontakt med Bane NORs nabokontakt for spørsmål om prosjektet;

  • E-post: tognabo@banenor.no
  • Mobil:  901 73 549 (ikke sms)