Steinberg: Nattarbeid og midlertidig stenging av planovergang

I helgene 11.–12. og 18.–19. mai skal det utføres sporarbeider i planovergangene på Steinberg, der pukkmasse, sviller og skinner skal byttes ut.

Dagens pukkmasse er svært gammel og gjør både skinnegang og vegdekke ujevn. En positiv effekt av fornyelsen er at både bil og tog får et mer stabilt underlag å kjøre på. Det vil også bli asfaltert og byttet gummielementer i planovergangene.

Arbeidene vil i perioder føre til støy, blant annet når ny pukkmasse skal stabiliseres. Denne aktiviteten forventes utført natt til søndag 12. mai i tidsrommet 01:00–06:00 og natt til søndag 19. mai i tidsrommet 01:00–06:00.

Midlertidig omkjøring

Planovergangene ved Steinberg stasjon og Haftornveien blir midlertidig stengt i følgende perioder:

  • Lørdag 11. mai klokken 07:00 til søndag 12. mai klokken 23:00
  • Lørdag 18. mai klokken 22:00 til søndag 19. mai klokken 18:00

Omkjøring blir skiltet og vi oppfordrer publikum til å beregne ekstra kjøretid i nevnt tidsrom.

Steinberg stasjon: Planovergang ved Nedre Skistadvei stenges og det blir skiltet omkjøring via Mjøndalen/FV53.

 

Haftornveien: Det blir etablert en midlertidig vei slik at kjøretøy får passert planovergangen mens arbeidet pågår.

Støy

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Brannvesen, politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene.

For at du skal få best mulig service, ber vi deg om å ringe 901 73 549 i ukedagene mellom kl.09:00 og 15:00 (ikke sms) eller send e-post til tognabo@banenor.no dersom du har behov for mer informasjon.