Nattarbeid på Roa–Hønefossbanen i mai og juni 2019

Fra tirsdag 21. mai og ca. tre uker fremover skal vi arbeide om natten på jernbanen mellom Grindvoll og Jevnaker.

Et spesialtog har fraktet skinnene ut til stedet hvor det skal monteres. Hver skinne er 120 meter lang. Foto: Per Edvin Fjeldbu

Roa–Hønefossbanen spiller en nøkkelrolle for godstogtrafikken, og som alternativ reisevei for passasjertog mellom Oslo og Bergen.

Nå skal vi bytte skinner på deler av strekningen for å sikre at togene kan kjøre trygt og punktlig også i årene som kommer. Arbeidet stiller spesielle krav til temperatur for at stålskinnene skal bli montert korrekt, og blir derfor gjort om natten.

Arbeidet starter tirsdag 21. mai ved Gunstad og fortsetter i retning Jevnaker frem til fredag 7. juni. Arbeidstiden er fra klokken 21.00 om kvelden til 6.00 om morgenen.

Norsk Jernbanedrift utfører jobben på oppdrag fra Bane NOR. De bruker arbeidsmaskiner, kutte- og slipeutstyr og til slutt en spesialmaskin som pakker sammen og stabiliserer massene under sporet.

Arbeidet vil støye en del, og vi beklager ulempene for dere som er naboer til jernbanen. Bane NOR følger Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Arbeidet forflytter seg om lag 350 meter sørover for hvert skift, slik at støyen er forbigående.

Kontaktinformasjon ved spørsmål

Byggeleder Per Edvin Fjeldbu, 456 30 837, fjeldp@banenor.no