Nattarbeid på Jærbanen høsten 2019

Bane NOR utbedrer jernbanesporet mellom Bryne og Klepp. Prosjektet starter i august og varer til slutten av oktober 2019.

Arbeidet omfatter drenering, kantrensking og påfyll av ny pukk under sporet. Dette er viktige vedlikeholdstiltak som bidrar til en sikker og komfortabel jernbane. Resultatet vil bli en mer behagelig togreise for kundene våre, og mindre støy for naboene når togene passerer.

For å påvirke togtrafikken minst mulig starter vi rundt midnatt og arbeider til klokken 5.00 om morgenen. Vi arbeider alle dager i uken, og prosjektet pågår fra august til slutten av oktober 2019. Entreprenør Banefjell utfører jobben på oppdrag fra Bane NOR. De har riggplass ved Klepp stasjon og vil bruke hjullaster og andre anleggsmaskiner.

Arbeidet vil støye en del, og vi beklager ulempene for dere som er naboer til jernbanen. Bane NOR følger retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Kontaktperson hos Bane NOR

Byggeleder Kurt Jensen, 916 59 943, Kurt.Jensen@banenor.no