Nattarbeid Gausel stasjon

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Jærbanen. I den forbindelse vil det bli utført vedlikeholdsarbeid natt til torsdag 17. og fredag 18. januar.

I løpet av disse to nettene blir det utført kapp- og slipearbeid av skinner. Aktivitetene vil i korte perioder medføre støy og utføres i tidsrommet 00:30 - 04:00. Hensikten er å redusere slag og støy når toget passerer på strekningen.

Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene i perioder vil generere noe støy.

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442) Brannvesen, politi og kommunelege er orientert om arbeidene.

Hvorfor nattarbeid?

Arbeidene foregår i jernbanesporet, og ved anleggsaktiviteter på eller i nærheten av spor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med stans i togtrafikken. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen må slike aktiviteter utføres i perioder med liten eller ingen trafikk.

For generelle spørsmål om prosjektet, ta kontakt med:

Tallak Langmyr
Prosjektleder, Bane NOR
Mobil: 901 81 575
E-post: tallak.langmyr@banenor.no