Natt- og helgearbeid Bø–Svenseid

Som et ledd i vårt løpende vedlikeholdsarbeid på Sørlandsbanen skal vi nå bytte skinner og gjøre flomsikringstiltak i perioden fra 1. mai til 5. juni. Hensikten er å øke kvaliteten på jernbanens infrastruktur på strekningen.

Den mest intensive delen av arbeidene vil foregå helgen 11.12. mai. Denne helgen blir Sørlandsbanen stengt i 43 timer og det vil ikke gå tog mellom Drammen og Lunde i denne perioden.  

Hva slags arbeid skal gjennomføres?  

Skinnene mellom Bø og Svenseid er rundt 60 år gamle og modne for utskifting. Det skal blant annet skiftes ut 10,5 kilometer med skinner og foretas 120 sveiseoperasjoner. Når det gjelder skinnebytte gjør vi oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være forbigående. Arbeidet starter i Bø og beveger seg i retning Svenseid. På strekningen mellom Bø og Gvarv skal det gjøres utbedring av en tett stikkrenne. 

Arbeidene utføres i følgende perioder

  • Fra 1. mai til 5. juni pågår arbeidene i tidsrommet 21:00–11:00 (inkludert helger)
  • Helgen 11. og 12. mai pågår arbeidene døgnkontinuerlig

Hva betyr det for deg?

I anleggsperioden betyr dette økt biltrafikk og anleggstrafikk fra våre entreprenører. Det blir etablert riggområder forskjellige steder på strekningen. Vi vil tilstrebe at arbeidene i minst mulig grad fører til ulemper for naboer, men det er dessverre ikke til å unngå at arbeidet vil generere noe støy.

Støy

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Brannvesenet, politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene.

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på eller i nærheten av jernbanespor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig at kjørestrømmen kobles ut og at togtrafikken stanses. Derfor må arbeidet utføres i en konsentrert og intensiv periode slik at ulempene for trafikkavviklingen på Sørlandsbanen blir minst mulig.

For generelle spørsmål om prosjektene, ta kontakt med:

Knut Hvila Solhaug
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 91679420
E-post: Knut.Hvila.Solhaug@banenor.no