Arbeid på Bergensbanen i mai–juli 2019

Bane NOR skal rense massene under sporet på Bergensbanen mellom Hønefoss og Haugastøl. Prosjektet starter i mai og varer til midten av juli.

Renseverket er som en rullende fabrikk på over 500 meter. Foto: Andrea M. Rodriguez

Ballastrensing er et viktig vedlikeholdstiltak for at jernbanesporet skal være sikkert og behagelig å kjøre på. Våren og sommeren 2019 står Bergensbanen for tur. Vi starter mellom Sokna og Hønefoss på Ringerike og fortsetter i Hallingdal fra midten av juni. Senere i år skal vi arbeide på Dovrebanen mellom Brøttum og Fåberg.

Støy og alternativ overnatting

For å påvirke togtrafikken minst mulig starter vi om natten og arbeider fra klokken 05.00 til 12.00. Vi arbeider alle dager i uken, også helligdager, med unntak av 17. mai.

Arbeidet vil støye en del, og vi beklager ulempene for dere som er naboer til jernbanen. Vi tilbyr overnatting på hotell for naboer i områder som blir berørt av støyen. Dette må alltid avtales med Bane NOR på forhånd.

Bane NOR følger retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Arbeidsmaskinene gjør unna rundt 500 meter for hvert skift, slik at støyen vil flytte seg.

Kontaktinformasjon ved spørsmål

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål til arbeidet eller ønsker alternativ overnatting.

Slik foregår det

Ballastrensing foregår ved at et spesialtog (renseverket) graver opp pukken fra sporet over en strekning på to–tre kilometer, renser den og legger renset pukk tilbake i sporet. Deretter fyller vi på ny pukk for å erstatte masse som er fjernet. Til slutt kjører en pakkmaskin over strekningen og justerer og stabiliserer massene. Her kan du lese mer om ballastrensing.

Se video av renseverket i arbeid.