Vegetasjonsrydding

I sommer starter prosjektet med å rydde vegetasjon på deler av Sørlandsbanen. Arbeidet starter i uke 30 og vil pågå alle dager frem til november, i tidsrommet 07:00 – 17:00. Arbeidet utføres av Mesta AS på oppdrag for Bane NOR.

Vegetasjonsarbeidet utføres ved hjelp av motorsag og vil bevege seg relativt raskt langs sporet. Støyen blir dermed ikke langvarig på hvert enkelt sted. Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene vil generere noe støy. 

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442) Brannvesen, politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidet.

Vegetasjonsrydding bedrer sikten for lokførerne og er et svært viktig sikkerhetstiltak. I tillegg hindrer det trær å falle over kontaktledningsanlegget, som kan føre til stans i togtrafikken.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Mesta AS

  • Egil Rønning, telefon: 489 59 097
  • Arve Hove: telefon: 970 82 233