Varsel om natt- og helgearbeid

Bane NOR skal utføre sporfornyelse på Heskestad stasjon. Arbeidet starter lørdag 15. september klokken 11:45 og avsluttes søndag kveld klokken 19:00.

Denne helgen skal to sporveksler fornyes. Støy fra skinnekapping, sveising, sliping og skinnegående arbeidsmaskin må påregnes for arbeidene. Prosjektet krever noe aktivitet i for- og etterkant av helgen, men vil ikke være særlig støyende.

Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene vil generere noe støy.

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til oppholdet.

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442) Brannvesen, politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene.

Arbeidet vil foregå innenfor de sorte sirklene på kartet.

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder blir berørt.

 Spørsmål rettes til nabokontakt i Bane NOR 

  • Send e-post til tognabo@banenor.no merk meldingen med «Heskestad»
  • Ring 458 78 355 (Du kan ikke sende SMS til dette nummeret)
  • Tjenestene besvares på virkedager (mandag - fredag) fra 09:00 - 14:00

NB! Utenfor kontortiden kan prosjektleder Jens Wedemann nås på telefon, 916 77 618 eller 400 35 293.