Nattarbeid på Arendalsbanen

Fra fredag 14. - mandag 24. september skal det utføres fjellsikringsarbeider på Arendalsbanen. Den mest intensive delen av arbeidet vil foregå før midnatt.

I løpet av ti netter skal det gjøres fjellsikringsarbeider flere steder på strekningen. Arbeidet vil pågå hver kveld fra klokken 21:00 - 07:00. Arbeidet vil ikke skje over lang tid på samme sted. Jobben utføres av Norsk Jernbanedrift på oppdrag for Bane NOR.

Vi vil tilstrebe at arbeidet fører til ulemper for naboer, men det er dessverre ikke til å unngå at arbeidet vil generere noe støy.

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggs-virksomhet (T-1442). Kommuneoverlege, brann og politi er informert om arbeidene. 

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på eller i nærheten av jernbanespor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig at kjørestrømmen kobles ut og at togtrafikken stanses. Derfor må arbeidet utføres i en konsentrert og intensiv periode slik at ulempene for trafikkavviklingen på strekningen blir minst mulig. Bane NOR beklager ulempene dette måtte påføre naboene

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Prosjektleder Jens Wedemann
Telefon: 916 77 618
E-post: wedjen@banenor.no  


Med vennlig hilsen

Bane NOR