Nattarbeid Skollenborg - Kongsberg

Sporarbeid på nattestid fortsetter denne uken mellom Skollenborg og Kongsberg. Arbeidet går ut på å finslipe skinner, samt stabilisere sporet ved enkelte partier.

Her blir det aktivitet:

Grønn linje

  • Natt til onsdag 17., fredag 19., lørdag 20. og søndag 21. oktober gjøres det finsliping og sveising av skinner. Korte perioder med støy i tidsrommet 23:00 – 06:00 må påregnes.
  • Natt til mandag 22. oktober skal sporet stabiliseres ved hjelp av en sporjusteringsmaskin. Arbeidet avgir sterk støy og utføres fra midnatt til 04:00 mandag morgen.

Rød linje
Natt til torsdag 17. oktober vil det pågå finsliping av skinner. Korte perioder med støy må påregnes i tidsrommet 23:00 – 06:00.

Gul linje
Natt til mandag 22. oktober vil det pågå finsliping av skinner her. Korte perioder med støy må påregnes i perioden 23:00 – 06:00. 

Støy

Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene i perioder vil generere støy.

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442) Brannvesen, politi og kommunelege er orientert om arbeidene.

Spørsmål rettes til nabokontakt i Bane NOR

  • Send e-post til tognabo@banenor.no merk meldingen med «Skollenborg»
  • Ring 458 78 355 (Du kan ikke sende SMS til dette nummeret)
  • Tjenestene besvares på virkedager (mandag – fredag) fra 09:00 – 14:00