Skinnebytte i Gylandstunnelen

Fra uke 35 – 40 skal Bane NOR utføre skinnebytte i Gylandstunnelen mellom Gyland og Storekvina stasjon. Arbeidet utføres av Bane Fjell på oppdrag for Bane NOR.

Arbeidene i tunnelen blir utført mandag – torsdag fra 6:30 – 17:30 og natt til lørdag og søndag fra 20:00 – 08:00.

Det blir etablert et riggområde på hver side av tunnelen. Stasjonsområdene på Gyland og Storekvina blir brukt som av- og pålessingsområder, og transport av skinnegående arbeidsmaskiner vil forekomme. Noe støy fra riggområdet må påregnes i korte perioder.

Hensikten med skinnebyttet er å øke kvaliteten på jernbanens infrastruktur på strekningen, som er en del av det løpende fornyelsesarbeidet på Sørlandsbanen.

Støy

Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre.

Bane NOR forholder seg til statens retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442) Brannvesen, politi og kommunelege er orientert om arbeidene.

Spørsmål om arbeidet rettes til nabokontakt i Bane NOR

  • Send e-post til  tognabo@banenor.no
  • Ring 458 78 355
  • Tjenestene besvares på virkedager (mandag – fredag) fra 09:00 – 14:00