Fv. 47 stenges 28. september

Fredag 28. september stenges Fv. 47 for gjennomkjøring ved Hoppestadvegen. Årsaken er fornyelsesarbeider på jernbanebrua.

Så lenge vegen er stengt vil det være omkjøring via Fv. 31 Åshammeren. Vegen vil være stengt i ca. fire uker og omkjøring blir skiltet.

Myke trafikanter
Vegen er åpen for gående og syklende i hele perioden.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med:
Knut Hvila Solhaug
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 79 420
E-post: knut.hvila.solhaug@banenor.no

Fv. 47 stenges for gjennomkjøring ved Hoppestad jernbanebru i perioden 28. september til 29. oktober. Omkjøring blir skiltet.