Sprengning i nye Ulriken tunnel i Bergen

Det pågår for tiden sprengningsarbeid inne i nye Ulriken tunnel for å lage tverrforbindelser mellom ny og gammel tunnel. Disse tverrtunnelene sprenges for hver 500. meter gjennom tunnelen, og skal benyttes til rømning og teknisk utstyr når tunnelen står ferdig.

Lufttrykk fra sprengningene 
Sprengningene av tverrtunnelene startet i september, men er mer merkbare i Fløenområdet etter at tunnelboremaskinen er fjernet fordi lufttrykket fra tunnelen under sprengning øker når maskinen ikke skjermer tunnelåpningen.

Bane NOR har montert både rystelsesmålere og lufttrykksmåler for å overvåke sprengningene. Alle målinger har så langt ligget langt under grenseverdien for det som er beregnet å kunne gi skade på bygninger. Etter bekymringsmeldinger fra beboere i området har vi likevel redusert salvestørrelsen, og også dekket til med ekstra matter inne i tunnelen. Det vil heller ikke bli sprengt om natten før vi er så langt unna bebyggelsen at trykkbølgen fra sprengningene er ytterligere redusert, anslagsvis fra midten av februar.

Også i Arna vil man kunne merke sprengningene av tverrtunnelene. Sprengningene vil i hovedsak merkes på grunn av lufttrykket fra tunnelen, mens støy og rystelser vil være moderate. Til nå har utkjøringen av sprengstein skjedd på bysiden av tunnelen, men fra uke 5-6 vil det også bli utkjøring via Arna.

Faste sprengningstider
Sprengningene skjer til faste tider når det ikke går tog: ca. kl. 09.15, 13.15 og 21.15, mandag til lørdag (ikke kl. 21.15 lørdag). Alle tidspunktene benyttes ikke hver dag.

Sprengningsarbeidet i tunnelen forventes å pågå ut april måned.