Demontering TBM og sprengning av tverrtunneler

Fra uke 36 demonteres tunnelboremaskinen fra nye Ulriken tunnel i området foran tunnelåpningen i Fløen i Bergen, og arbeidet med å sprenge forbindelser mellom gammel og ny tunnel starter.

Tunnelboremaskinen Ulrikke kom gjennom fjellet 29.8. Nå skal maskinen demonteres i området foran den nye tunnelåpningen i Fløen.

Demontering av TBM i Fløen
Tunnelboremaskinen skal demonteres i området like ved den nye tunnelåpningen. Til arbeidet brukes verktøy som blant annet vinkelsliper, slagtrekker, skjærebrenner og slegge. De store delene av maskinen flyttes med mobilkran, og man bruker også lifter under demonteringen. Maskindelene blir deretter fraktet bort med lastebiler.

Arbeidet vil til dels være sterkt støyende, og pågå mellom kl. 07 og 19 mandag til lørdag. Det vil også være aktivitet på anlegget om kvelden fram til kl. 23 og før kl. 07 om morgenen, men da vil det ikke bli utført støyende arbeid.

Demonteringen vil ta ca. 3 måneder.

Sprengning i den nye tunnelen
Det skal sprenges forbindelser mellom gammel og ny tunnel for hver 500. meter. Disse tverrtunnelene skal brukes til rømning og tekniske installasjoner.

Sprengningene starter 8.9. og vil være merkbare i ca. 1 måned fremover. Sprengningene skjer til faste tider på døgnet når det ikke går tog: ca. kl. 09.15 – 13.15 – 21.15 – (02.00). Alle tidspunkter blir ikke benyttet hver dag. 

Det skal også sprenges en forbindelse mellom anleggstunnelen i Møllendalsveien 71 og den nye tunnelen. Dette arbeidet skjer utenom de faste tidspunktene.

Sprengningsarbeidet pågår mandag til lørdag.

Bane NOR beklager ulempene anleggsarbeidet vårt medfører for de nærmeste naboene.

Kart som viser tverrtunnelene i Fløen- og Årstadområdet: