Arbeidshelg 18.-19. februar i Bergen

Fra natt til lørdag 18. februar kl. 01.30 og til søndag 19. februar kl.11 er det arbeidshelg på jernbanen mellom Arna og Bergen. Denne helgen vil bli benyttet til arbeid som ellers ikke kan utføres når det går tog.

Planlagt arbeid:

• Boring for å kartlegge grunnforholdene ved jernbanesporene. Boringen skjer på strekningen fra Bergen stasjon ved veibroen og 300 meter i retning Fløen, vis a vis Seiersbjerget 11 A.

• Bygging av teknisk tunnel og riving av betongmast:

Ved Bane NORs tekniske hus i Kalfarveien 83 B, skal det bygges en teknisk tunnel (et betongløp av elementer) under jernbanesporene. I den forbindelse blir det graving, inn- og utkjøring av masser, og påfyll av pukk for å gjenoppbygge sporet. Vi skal også fjerne en betongmast ved hjelp av pigging i det samme området. Dette arbeidet starter lørdag morgen.

Etter at sporet er på plass over den nye tekniske tunnelen, skal massene i sporet pakkes/komprimeres. Dette må gjøres til slutt, det vil si natt til søndag.

• Sprengning mellom gammel og ny tunnelåpning til Ulriken tunnel i Fløen. Det vil bli to salver på dagtid lørdag, mellom kl. 9 og 15.

• Arbeid med kontaktledningsanlegget både inne ved Bergen stasjon og i Fløen.

Det mest støyende arbeidet som boring, sprengning og pigging vil foregå på dag- og kveldstid, mellom kl. 06 og 21 lørdag 18.2.

Nattarbeidet vil ha et mer moderat lydnivå, men de nærmeste naboene må påregne støy fra graving, lasting, monteringsarbeid og fra pakking/komprimering av sporet.

I dette området ved teknisk hus i Kalfarveien 83 B skal mye av arbeidet i helgen 18.-19. februar foregå.