Takk for godt møte på Flammen 25. august

Dette nabomøtet omhandlet byggearbeidene knyttet til moderniseringen av Nittedal stasjon og forlengelse av kryssingsspor. Her er svar på spørsmål som ikke ble besvart i møtet.

Klikk her for å laste ned presentasjonen fra møtet.


Plassering av busstopp på det nye stasjonsområdet. Blir ikke det feil ift hvor de fleste bussene skal gå derfra? (Sørover)

Svar: Det skal vi finne en god løsning på. Eksempel er tegnet inn her:

Skal det sprenges fjell ved vokterboligen?

Svar: Det ligger ikke i de foreløpige planene, men det vil detaljprosjekteringen neste år gi endelig svar på.


Hvordan skal dere sørge for å unngå trefelling i fuglenes hekkeperiode på våren/forsommeren?

Svar: Dette innspillet skal vi ta med oss i detaljprosjekteringen og faseplanleggingen på nyåret.


Naboer tviler på at godstogene kjører bare 70 km/t gjennom stasjonsområdet

Svar: På strekningen er det såkalt Automatisk trafikk-kontroll (ATC) hvor toget får beskjed av signaler i sporet om hva som er gjeldende fartsgrense. Elektronikken hindrer lokfører å kjøre fortere enn tillatt hastighet. Jeg sa feil, fartsgrensen gjennom Nittedal stasjon er ikke 70 men 75 km/t, men det er ingen tog som får til å kjøre fortere enn fartsgrensen.

Syklister ønsker seg låsbart skap i sykkelhotell for innlåsing av batteri for elsykler. Ordner dere dette?

Svar: Det blir sykkelhotell, men utformingen av dette, og andre fasiliteter knyttet til sikring av batterier, hjelmer, sykkeltraller, sparkesykler osv. må vi komme tilbake til under detaljprosjekteringen. Vi noterer forslaget og tar det med oss videre.

Ta gjerne kontakt, dersom det var flere spørsmål det ikke ble gitt svar på.