Svillebytte på Kongsvingerbanen

Bane NOR vedlikeholder Kongsvingerbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 15.8 til 16.8 og 22.8 til 23.8 foregå sporarbeider mellom Galterud og Kongsvinger.

Det skal i helgene 15.8 - 16.8 og 22.8 - 23.8 pågå bytte av sviller mellom Galterud og Kongsvinger på Kongsvingerbanen. Arbeidene vil skje mellom kl 06:00 og 16:00. Arbeidet utføres med hjelp av arbeidsmaskiner og kan gi noe støy.

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Drammenbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.