Støyende arbeid ved Bekkelaget

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 25. mai - 28. juni foregå arbeid i tilknytning til sikring av eksisterende støttemur ved Bekkelaget.

Arbeidet utføres av NRC Bane AS på oppdrag fra Bane NOR, og innebærer bl.a. støy knyttet til fjellboring og montering av nye stag for sikring av eksisterende støttemurer til jernbanen, samt montering av nytt sikkerhetsnett i fjellskråningen mellom Østfoldbanen og Mosseveien. I deler av anleggsområdet vil det i tillegg foregå vegetasjonsrydding med motorsag.

Støydispensasjon er innvilget
Arbeidene vil foregå i tidsrommene 07-23 og 01-07 på ukedagene (mandag-fredag), og vi gjør oppmerksom på at helsemyndighetene i bydelen har innvilget dispensasjon fra støybestemmelsene. I samsvar med vilkårene i støydispensasjonen, vil entreprenøren legge vekt på å begrense omfanget av særlig støyende nattarbeid i størst mulig grad.

I planleggingen av arbeid på dagtid (08-17) vil det bli tatt hensyn til pålegget om minst én time sammenhengende pause i arbeidet. Det samme gjelder kravet om minst to pauser i arbeidet dersom det skal utføres støyende arbeid i tidsrommet mellom kl. 17 og 23.

Alternativ overnatting
Vi understreker at støyende arbeid ikke vil foregå kontinuerlig, men sporadisk. Omfanget av arbeidet vil også avhenge av behovet for sikringstiltak som fortløpende avdekkes. Selv om entreprenøren legger stor vekt på å redusere omfanget av særlig støyende arbeidsoperasjoner på natt, vil vi tilby alternativ overnatting til særlig berørte naboer. Vi understreker at alternativ overnatting må avklares på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at hotellopphold vil bli dekket.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål om arbeidet, alternativ overnatting eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.