Sliping av sporveksler Østfoldbanen Vestre og Østre linje

Vi har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Østfoldbanen. I den forbindelse vil vi i perioden 19. – 29. november slipe sporveksler på en rekke stasjoner på Vestre og Østre linje. Sliping av sporveksler gir bedre sporkvalitet, og bidrar til å redusere støyen fra tog som passerer.

Arbeidet utføres av Speno International på oppdrag fra oss, og vil medføre støy og gnister knyttet til bruk av skinnegående spesialmaskin. Vi beklager ulempene, men understreker at støybelastningen vil være relativt moderat. Støyen vil heller ikke være konstant, men variere som følge av at maskiner og utstyr hele tiden beveger seg.

Detaljer om arbeidene
Skinneslipingen vil foregå i tidsrommet mellom ca. kl. 01.00 og 05.00. hver natt i den aktuelle perioden. Under kan du se hvor arbeidet vil foregå de ulike nettene.

Natt til torsdag 19.11:    Bekkelaget
Natt til fredag 20.11:      Ljan
Natt til lørdag 21.11:       Tomter, Spydeberg og Kråkstad
Natt til søndag 22.11:     Askim og Mysen
Natt til mandag 23.11:   Vestby
Natt til tirsdag 24.11:      Kambo
Natt til onsdag 25.11:     Kornsjø
Natt til torsdag 26.11:    Skjeberg og Ingedal
Natt til fredag 27.11:      Halden
Natt til lørdag 28.11:       Berg
Natt til søndag 29.11:     Aspedammen og Tistedal

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi, brannvesen og kommunale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger