Nattarbeid Østfoldbanen Vestre linje

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i perioden 31. oktober til 2. november bli utført maskinelt sporvedlikehold på en rekke delstrekninger av Østfoldbanen.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom kl. 22.00-06.00. Sporarbeidet vil innebære støy, men periodene med støy vil være relativt kortvarige og forbigående som følge av at mannskap og maskiner hele tiden er i bevegelse.

Detaljer om arbeidene
Natt til søndag 1. november foregår arbeidet på utvalgte punkter/steder på strekningen mellom Ski og Moss. Natt til mandag 2. november vil det bli jobbet på utvalgte steder/delstrekninger mellom Moss og Ingedal.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.