Nattarbeid mellom Kjelsås og Nydalen

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 8. – 19. juni foregå nattarbeid i sporet på strekningen mellom Kjelsås og Nydalen.

Arbeidene utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre moderat støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne skinne-/veimaskiner for utskifting av sviller. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte arbeidene.

Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom kl. 01.00 og 04.25 hver natt på ukedagene i den angitte perioden. Siste arbeidsnatta (natt til fredag 19.6.) avsluttes arbeidet med kjøring av dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin for pakking (stabilisering) av sporet på strekningen hvor gamle sviller er byttet ut med nye.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.