Nattarbeid i sporet ved Rolvsøy og Sarpsborg

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Østfoldbanen. I den forbindelse vil det natt til 20. september foregå maskinelt vedlikehold av spor og sporveksler ved Rolvsøy og Sarpsborg.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR og vil foregå i tidsrommet mellom lørdag 19.9. kl. 19.00 og søndag 20.9. kl. 06.00. Det vil bli benyttet dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin for pakking (stabilisering og justering) av sporet og sporveksler.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politiet og lokale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres.

Hensikten med arbeidet
Pakking av spor og sporveksler bidrar til mer stabile spor og riktig kurvatur. Riktig sporgeometri bidrar også til redusert støy fra tog som passerer og sist, men ikke minst redusert slitasje som gir økt levetid.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Østfoldbanen blir berørt.