Natt- og helgearbeid Østfoldbanen 8. - 23. mai

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 8. – 23. mai foregå maskinelt sporvedlikehold og modernisering en rekke steder og delstrekninger.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR og vil foregå om natten. Det vil bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet samt spesialmaskiner for fordeling av ny pukk i sporet. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Hvor og når vil arbeidet foregå? 

I perioden 8. – 11. mai foregår pakking (stabilisering) på flere steder og delstrekninger mellom Moss og Halden. I tidsrommet fra natt til lørdag 9. mai kl. 02.00 til søndag 10. mai kl. 14.00 bytter vi ut gamle sviller over en strekning på 1000 meter fra Ingedal stasjon i retning Berg. Dette arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre moderat støy knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt håndholdt verktøy.

Vi gjør oppmerksom på at helgearbeidet påvirker togtilbudet på Østfoldbanen. For nærmere informasjon om alternativ transport, viser vi til togselskapenes apper og hjemmesider.

I perioden 11. – 14. mai vil det foregå utlegging/fordeling av ny pukk i sporet på flere steder og delstrekninger mellom Moss og Halden.

I perioden 13. – 15. mai vil det foregå pakking (stabilisering) av sporveksler ved en rekke stasjoner på strekningen mellom Moss og Fredrikstad.

I perioden 15. – 17. mai vil det foregå pakking (stabilisering) av sporet på to korte delstrekninger mellom Rosenholm og Kolbotn. I tillegg skal en sporveksel ved Kolbotn stasjon pakkes (stabiliseres).

I perioden 18. – 23. mai vil det foregå pakking (stabilisering) av spor og sporveksler ved Ås, Kambo og Hølen. I løpet av perioden vil også sporene på brua over Hølendalen bli pakket (stabilisert) 

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Østfoldbanen blir berørt. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.