Nabomøte Nittedal stasjon 25.8. på Flammen

Over nyttår starter vi som planlagt byggearbeidene knyttet til moderniseringen av Nittedal stasjon og forlengelse av kryssingsspor. Det vil også bli enkelte mindre forberedende arbeider i løpet av kommende høst.

Sted: Kulturverket Flammen

Tid: Tirsdag 25. august kl. 18.30. - 20.00

Agenda

  1. En ny og moderne Nittedal stasjon, hva betyr det for de reisende?
  2. Trafikksituasjonen, bygge- og driftsfase
  3. Grunnerverv
  4. Støysituasjonen, bygge- og driftsfase
  5. Prosjektets framdriftsplan
  6. Eventuelt og spørsmål

På grunn av pågående Covid-19 pandemi må vi ta forhåndsregler under arrangementet. Vi ber dere følge de instruksjonene som gis. La seter på siden, foran og bak dere være ledige. Det blir ingen servering i møtet.

Selv om vi har valgt den største tilgjengelige salen på Flammen, har den begrenset kapasitet. Det tillates ikke flere enn 115 deltakere. Vi ber derfor om at det møter kun én representant fra hver husstand, og vi må dessverre avvise eventuelle overskytende deltakere.

Vel møtt!