Helgearbeid ved Bjørgeseter stasjon

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det lørdag 22. og søndag 23. august foregå sporarbeid ved Bjørgeseter stasjon.

Arbeidet utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av skinnegående, dieseldrevne maskiner med spesialutstyr for utskifting av sporveksel ved stasjonen. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy og utstyr må også påregnes.

Arbeidet vil foregå på dagtid lørdag (07-19) og søndag (07-16). Vi beklager ulempene som følge av arbeidet som skal utføres, og gjør samtidig oppmerksom på at politiet og kommunale helsemyndigheter er orientert om det planlagte arbeidet.

Hvorfor helgearbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med mindre trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

Alternativ transport
Helgen 22. – 23.8. vil det bli utført arbeid på en rekke steder og delstrekninger mellom Grefsen og Roa. Arbeidet fører til endringer i togtilbudet gjennom deler av helgen. For nærmere informasjon om alternativ transport, se Vys hjemmeside eller mobile apper.