Bruarbeid ved Fetsund ligger foran skjema

Arbeidet med å rehabilitere Fetsundbrua pågår for fullt. Det omfattende arbeidet skulle etter planen være avsluttet innen utgangen av november, men ligger langt foran skjema. Dermed går det mot raskere avslutning.

Entreprenøren er i hovedsak ferdig med sandblåsing som har vært det desidert mest støyende arbeidet. Kun to dagskift (09-14) i slutten av juni gjenstår. Deretter vil det kun være én kompressor i drift, men som ikke vil innebære vesentlig støy for berørte naboer. 

Anleggspause i sommer
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det i perioden fra slutten av juni til begynnelsen av august ikke vil være anleggsvirksomhet på Fetsund bru. Når arbeidet gjenopptas etter ferien, er det maling og demontering av stillaser, samt montering av nye gangbaner som gjenstår. I tillegg skal jernbaneskinnene på brua skiftes ut. Alt arbeid vil etter planen bli sluttført i løpet av sensommer/tidlig høst.

Finstøv på vannet
Prosjektet har mottatt enkelte henvendelser om finstøv som legger seg på vannet, og som er synlig i stille vindforhold. Vi har forståelse for at enkelte er bekymret, men kan berolige med at finstøvet ikke har negative konsekvenser for miljøet i vassdraget. Det er tungmetaller i malingen som fjernes som er miljøfarlig, og utslipp av tungmetaller ligger godt under de fastsatte grenseverdiene.