Ballastrens Bergensbanen

Pukken fra Sokna til Liodden skal reinskast.

Bane NOR skal reinske pukken under jernbaneskinnene på Bergens- banen frå Sokna til Liodden. Arbeidet startar 25. april og skal vera ferdig i september.

Pukken under jernbanesporet på den 68 kilometer lange strekningen frå Sokna til Liodden skal reinskast. Pukk med dårleg kvalitet skal skiftast ut.

Arbeidet startar 25. april og skal vere ferdig i midten av september. Den «rullande» reinskefabrikken vaskar rundt 500 meter på eit skift.

Arbeidstida er frå klokka 04:00 om natta til 13:00 på dagen. Arbeidet vil halde på kvar dag, også i dei fleste helgene.

For meir info eller spørsmål ta kontakt på tognabo@banenor.no