Årnes stasjon

Riving av forbigangsledning Årnes stasjon

Arbeidet pågår lørdag 25. april mellom ca. kl. 04:30 til kl. 07:00 og videre utover dagen fram til ca. kl. 12:00. Se kart over, endepunktene i arbeidsområdet er store rød prikker (innkjørsignal A og B). Oppstart er midt på stasjonen, så vil arbeidene gå utover med to maskiner, en i hver retning.

Naboer som bor tett på linja vil høre noe støy fra skinnegående arbeidsmaskiner.

Vi beklager ulempene.