Arbeid ved Haga stasjon

KL AT prosjektet skal rive eksisterende og bygg nytt anlegg på Haga st. helga 23.-24. mai. Det vil ikke bli spesielt støyende arbeider, men det vil bli aktivitet på stasjonen i form av maskiner, riving av anlegg og arbeidsfolk.

Baneservice start kl. 04:15 lørdag 23. mai. Vi tilbyr de derfor hotellovernatting fra fredag-lørdag. 

Det vil bli jobbing fra lørdag 23. mai kl. 04:15 til søndag ca. kl. 14:00. Men det vil kun bli støyende arbeider lørdagsnatt.

Dersom det er behov for alternativ overnatting, send epost til tognabo@banenor.no Merk epost med Haga stasjon.

Vennlig hilsen

Nabokontakten