Anleggsarbeid ved Kongsvinger stasjon 30.9. - 12.12.

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Kongsvingerbanen. I den forbindelse vil det i løpet av høsten foregå anleggsarbeid ved Kongsvinger stasjon. Plattform til spor 1 skal forlenges, og kapasiteten for parkering av tog skal utvides.

Arbeidet med å forlenge plattformen utføres av Banedrift AS, mens utvidelsen av anlegget for hensetting (parkering) av togsett ivaretas av Baneservice AS.

Begge prosjektene utføres på oppdrag fra Bane NOR, og tiltakene inngår i vårt arbeid med å legge til rette for å styrke kapasiteten i togtilbudet på Kongsvingerbanen. Den første arbeidshelga blir lørdag 3. og søndag 4.10.

Jobbing på dagtid
Anleggsarbeidet vil foregå på dagtid (07-19) alle dager gjennom hele anleggsperioden. Arbeidet vil innebære perioder med støy og uvante lyder. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette, men understreker at entreprenørene vil legge vekt på å begrense omfanget av støy så mye som mulig, spesielt i helgene. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres.

Kort om prosjektene
Plattformprosjektet innebærer at plattformen langs spor 1 (nærmest stasjonsbygningen) forlenges med om lag 25-30 meter i retning østover for å gi plass til doble sett av de moderne FLIRT-togene. I enden av den nye plattformen skal det i tillegg bygges en ny personovergang. Den eksisterende overgangen i området mellom stasjonsbygningen og kiosken vil bli stengt når ny personovergang er etablert og plattformforlengelsen er ferdigstilt. Forlengelsen av plattformen sikrer at alle dørene i togsettene kan benyttes ved av-/påstigning.

I løpet av de senere årene har antall togreisende økt kraftig. Økningen har vært spesielt stor på Østlandet. For å nå målet om at enda flere skal kunne reise trygt og miljøvennlig, gjennomfører Bane NOR en rekke tiltak som gir økt kapasitet. Utvidelsen av anlegget for hensetting (parkering) av togsett ved Kongsvinger stasjon er ett av disse tiltakene. Når arbeidet er unnagjort i midten av desember, vil parkeringskapasiteten være bortimot det dobbelte av det den er i dag.

Hvorfor må vi jobbe i helgene?
Tiltakene som skal gjennomføres ved Kongsvinger stasjon følger stramme fremdriftsplaner som gjør at vi er nødt til å jobbe også i helgene. Dette vil by på noen ekstra ulemper for de nærmeste omgivelsene. Vi vil forsøke å begrense ulempene så mye som mulig, men ber samtidig om forståelse for at helgejobbing er nødvendig for å kunne komme i mål med arbeidene innen den fastsatte fristen 12. desember.