Sporarbeid Østfoldbanen 11. - 14. juni

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 11. – 14. juni nattarbeid på tre steder mellom Moss og Lisleby.

Arbeidene utføres i Bane NORs egen regi, og vil medføre kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av spesialmaskiner- og utstyr for kapping, sveising og sliping av skinneskjøter. Hensikten med arbeidet å utbedre skinnefeil i sporet.

Detaljer om arbeidene
11. – 12. juni (23.00-05.00): Nøytralisering ved Kjæråsen mellom Fredrikstad og Lisleby.
12. – 13. juni (23.00-05.00): Nøytralisering ved Kjevelsrød mellom Onsøy og Fredrikstad.
13. – 14. juni (23.00-05.00) Nøytralisering ved Wærlebakken/Feste mellom Moss og Dilling.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med;

Tor Arne Holter
Mobil: 916 78 011
E-post: tor.arne.holter@banenor.no