Sporarbeid Nittedal 8. og 9. juni

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det lørdag 8. og søndag 9. juni foregå maskinelt sporvedlikehold i nordre ende av Nittedal stasjon.

Arbeidene utføres av Norsk Jernbanedrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for fjerning av pukk og utskifting av masser under sporveksel i nordre ende av Nittedal stasjon.

Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom kl. 06.00 og 18.00, lørdag 8. juni, og i tidsrommet mellom kl. 06.00 og 16.00, søndag 9. juni. Vi beklager ulempene som følge av støy.

Hvorfor helgearbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Anleggsleder Gisle Hauk
Norsk Jernbanedrift AS.
E-post: gisle.hauk@njd.no
Mobil: 916 74 374