Sporarbeid Lisleby-Rolvsøy 14.9. - 5.11.

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 14.9. – 5.11. foregå arbeid i sporet ved Rolvsøy og på strekningen Lisleby-Rolvsøy.

Arbeidet utføres av Norsk Jernbanedrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinne-/veigående spesialmaskiner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må også påregnes. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden forflytter seg, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående på det enkelte arbeidssted.

Detaljer om arbeidene
Helgen 14. – 15.9. vil arbeidet foregå ved Rolvsøy i tidsrommene 02.00-12.00 (lørdag 14.9.) og 24.00-10.00 (søndag 15.9.). Nattarbeidene ved Rolvsøy vil pågå ut september måned, og i perioden 16.9. – 3.10. foregår arbeidet i tidsrommet mellom kl. 20.30 og 07.00 på natta. I perioden 3.10. – 5.11. vil det foregå nattarbeid på strekningen mellom Lisleby og Rolvsøy. Også på denne delstrekningen vil arbeidet bli utført i tidsrommet mellom kl. 20.30 og 07.00.

Hvorfor natt- og helgearbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Østfoldbanen er stengt for ordinær togtrafikk 14. - 15.9. For nærmere informasjon om alternativ transport denne helgen, se Vys hjemmesider eller mobile apper. Vi gjør ellers oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte nattarbeidene.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med:

Henrik Ulfsby
Prosjektleder Norsk Jernbanedrift AS
Mobil: 459 50 155
E-post: henrik.ulfsby@njd.no