Skinnesliping Østfoldbanen Vestre linje 13. - 18.11.

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i perioden 13. – 18.11. bli utført skinnesliping på en rekke steder og delstrekninger langs Østfoldbanen. Sliping av skinnene gir bedre sporkvalitet, og bidrar til å redusere støyen fra tog som passerer.

Arbeidet utføres av Speno International på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy og gnister knyttet til bruk av dieseldrevet skinnegående spesialmaskin for skinnesliping. Vi beklager ulempene, men understreker at periodene med kraftig støy vil være relativt kortvarige og forbigående som følge av at maskiner og utstyr hele tiden beveger seg med en hastighet på ca. 10-14 km/t.

Detaljer om arbeidene

• Natt til 13.11 (kl. 00.40-04.30): Bekkelaget-Oppegård
• Natt til 14.11. (kl. 00.40-04.30): Holmlia-Langhus
• Natt til 15.11. (kl. 00.40-04.30): Langhus-Holmlia
• Natt til 16.11. (kl. 00.40-04.30): Oppegård-Bekkelaget
• Natt til 17.11. (kl. 00.00-06.00): Ås-Hølen
• Natt til 18.11. (kl. 00.00-06.00): Moss-Sandbukta

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:

Maskinkoordinator Gunnar Haug
Tlf.: 916 50 373
E-post: gunnar.haug@banenor.no