Nattarbeid ved Tuen

Bane NOR moderniserer Kongsvingerbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra lørdag 10.8. kl. 06.00 til søndag 11.8. kl. 14.00. foregå utskifting av planovergang ved Tuen.

Arbeidene utføres av Spordrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre noe støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående maskiner samt diverse håndholdt utstyr. Vi beklager ulempene som følge av dette.

Veien er stengt
Mens arbeidene pågår vil veien som krysser planovergangen være stengt for ordinær ferdsel. Informasjonsskilt som varsler stenging blir satt opp i god tid før oppstart av arbeidene. På grunn av terrenget rundt planovergangen, vil det dessverre ikke være mulig å etablere midlertidige muligheter for kryssing.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Vi gjør oppmerksom på at arbeidene påvirker det ordinære togtilbudet på Kongsvingerbanen. For nærmere informasjon om alternativ transport, se VYs hjemmeside (www.vy.no).

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Arbeidsplanlegger Ronny Bakken
E-post: ronny.bakken@banenor.no

Driftsleder Odd Olav Berg Kristiansen
E-post: odd.olav.berg.kristiansen@banenor.no