Nattarbeid ved Nydalen stasjon

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 25. – 26. mai foregå utskifting av pukk i sporet ved Nydalen stasjon.

Arbeidene utføres av NJD Railvac AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at helsemyndighetene i bydel Nordre Aker har innvilget støydispensasjon for arbeidet som skal utføres.

Detaljer om arbeidene
Arbeidene omfatter utskifting av pukk i sporet ved Nydalen stasjon, og vil foregå i tidsrommet mellom kl. 01.00 natt til lørdag 25.5 og søndag 26.5. kl. 11.00.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

Gjøvikbanen stengt
Vi gjør oppmerksom på at Gjøvikbanen er stengt for ordinær togtrafikk som følge av det planlagte vedlikeholdsarbeidet den aktuelle helgen. For nærmere informasjon om alternativ transport, se ruteopplysninger på VYs hjemmeside eller mobilapp.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

NJD Railvac AS v/anleggsleder Gisle Hauk
Mobil: 916 74 374
E-post: gisle.hauk@njd.no